Înainte de a accesa Farm King / Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Acestea ne ajută să oferim o experiență vizuală și funcțională optimă. Vezi mai multe informații generale despre cookie-uri, iar despre prelucrarea datelor cu caracter personal / GDPR aici.
Pentru mai multe informații legate de cookie-urile pe care le folosim, consultă declarația de confidențialitate iar pentru a schimba setările și preferințele legate de cookie-uri vezi managerul de consimțământ pentru cookie-uri.

Soluție integrată de digitalizare
a proceselor clinicilor
si cabinetelor veterinare

Modelam procese de business si productie
din cadrul companiei

Plan tarifar în funcție de resursele folosite.
Sistem SAAS mulți-limbă, multi-companie,
multi-user, multi-rol.
Accesul la date și funcționalități se face pe baza
rolurilor utilizator aferente fiecărui canal companie.

Încearcă!

*sunt gratuite primele 14 zile de utilizare

De ce Vet-King?

Evidența Animalelor

Registrele necesare unei evidențe complete și eficiente, conform metodologiilor specifice și cerințelor Direcțiilor Sanitar-Veterinare.

Customer Relationship Management

Modul pentru menţinerea relaţiei cu clienţii. Îmbunătăţeşte semnificativ comunicarea pe canalul furnizor - client.

Programări pe Calendar/ Notificari

Generarea de notficari catre clienti pentru evidentierea evenimentelor importante din viata animalelor.

Fișa de Consultații și Tratamente

Istoricul complet al consultațiilor și tratamentelor, evaluarea punctuală optimă a stării de sănătate.

Urmărirea Stărilor Fiziologice

Înregistrarea valorilot pentru o estimare mai bună a stării curente, menținerea evoluției respectiv utilizarea datelor pentru acțiuni viitoare.

Evenimente Raportări Complexe

Generarea automată de evenimente specifice activității pentru un management mai bun a resurselor. Crearea de rapoarte complete și complexe pentru a fi folosite ca și suport pentru un management eficient.

Generare Documente

Accesul la documentele specifice este direct, acestea se generează în urma operațiilor specifice.

Proiect realizat cu contribuţia Uniunii Europene prin PNDR.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.